Handbok

Lekredskap. Standardsamling 2:2020

Köp

Pris: 1 690 SEK
standard ikon

Papper

Standarderna för lekredskap vänder sig till tillverkare, besiktningsmän, förvaltare, driftansvarig och ägare av lekredskap/lekplatser samt till den som utformar och installerar lekplatser.

Inom kategorin ägare finns såväl kommuner och stora fastighetsbolag som små bostadsrättsföreningar.
Svensk lagstiftning anger funktionskrav på redskapen, men inte i detalj hur kraven ska uppfyllas, varför standarderna fyller en nödvändig funktion i arbetet för säkrare lekmiljöer för våra barn.

Sedan föregående utgåva som publicerades i maj år 2018 har nya utgåvor av SS-EN 1176-5:2020. Lekredskap och ytbeläggning - Del 5: Karuseller - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder och SS-EN 1176-7:2020. Lekredskap och ytbeläggning - Del 7: Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift tillkommit.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Köp

Handbok

Lekredskap. Standardsamling 2:2020
Pris: 1 690 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80025089

Beteckning: STANDARDSAMLING 2:2020

Utgåva: 8

Utgiven: 2020-10-14

Antal sidor: 360

Förlag: Svenska institutet för standarder