Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27002:2022

Information security - cybersecurity and privacy protection - Information security controls (ISO/IEC 27002:2022, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO/IEC 27002:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27002:2022

Information security - cybersecurity and privacy protection - Information security controls (ISO/IEC 27002:2022, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 426 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 426 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 881,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument innehåller en referensuppsättning allmänna informationssäkerhetsåtgärder, inklusive
vägledning för genomförande av dessa. Denna standard är utformad för att användas av organisationer:
a) inom ramen för ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) baserat på ISO/IEC 27001,
b) för att genomföra informationssäkerhetsåtgärder som bygger på internationellt erkänd bästa praxis,
c) för att utveckla organisationsspecifika riktlinjer för hantering av informationssäkerhet.
2 Normativa hänvisningar
Detta dokument innehåller inga normativa hänvisningar.

Subjects

Documents in administration, commerce and industry (01.140.30) Management systems (03.100.70) Information sequrity management systems (04.050) Data communication networks (33.040.40) General (35.020) IT Security (35.030) Information coding (35.040) Software development and system documentation (35.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27002:2022

Information security - cybersecurity and privacy protection - Information security controls (ISO/IEC 27002:2022, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 426 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 426 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 881,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: LIS, SIS/TK 318/AG 11

International title:

Article no: STD-80038047

Edition: 3

Approved: 9/22/2022

No of pages: 340

Replaces: SS-ISO/IEC 27002:2014 , SS-EN ISO/IEC 27002:2017

Replaced by: SS-EN ISO/IEC 27002:2022