Standard Swedish standard · SS-ISO 45001:2018

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 45001:2023
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 45001:2018

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
En organisation ansvarar för hälsa och säkerhet (arbetsmiljö) för sina arbetstagare, liksom för andra personer som kan påverkas av dess verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda deras fysiska och mentala hälsa. Avsikten med att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är att göra det möjligt för en organisation att skapa
säkra och hälsosamma arbetsplatser, förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa samt ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda.

This document specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance.
This document is applicable to any organization that wishes to establish, implement and maintain an OH&S management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OH&S risks (including system deficiencies), take advantage of OH&S opportunities, and address OH&S management system nonconformities associated with its activities

Subjects

Occupational health and safety management systems (04.030) Occupational safety, industrial hygiene (13.100) SIS Perspektiv (98.070)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 45001:2018

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80002975

Edition: 1

Approved: 3/22/2018

No of pages: 104

Parallell edition: SIS-OHSAS 18001:2007

Replaced by: SS-EN ISO 45001:2023