Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9001:2015

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9001:2015

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Package:
Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Package: Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

standard ikon pdf 1 pc Quality management systems - Fundamentals and...

standard ikon pdf 1 pc Quality management systems - Requirements (ISO...

Read more about package Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Package price: (171.83 EUR) 1 995 SEK

Normal price: (318.17 EUR) 3 694 SEK

You save: (146.34 EUR) 1 699 SEK

Show more Show less

ISO 9001:2015 specifies requirements for a quality management system when an organization:

  • needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements, and

  • aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements.

All the requirements of ISO 9001:2015 are generic and are intended to be applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides.

Scope
Denna standard anger krav på kvalitetsledningssystem i de fall en organisation:

a) behöver visa att den ständigt kan tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och till-lämpliga författningskrav, och
b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att ledningssystemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att förbättra ledningssystemet, och att den säkerstäl-ler att kundkrav och tillämpliga författningskrav uppfylls.

Alla krav i denna standard är generella och avsedda att kunna tillämpas av varje organisation, oberoende av bransch, storlek och produkt eller tjänst som erbjuds.

ANM. 1 I denna standard används termerna ”produkt” och ”tjänst” endast för produkter och tjänster avsedda för eller begärda av en kund.
ANM. 2 ”Författningskrav” omfattar krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.

Subjects

SIS Perspektiv (98.070) Management systems (03.100.70) Quality management systems (04.080) Certification, accreditation and auditing (04.150) Quality management and quality assurance (03.120.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9001:2015

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Package:
Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Package: Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

standard ikon pdf 1 pc Quality management systems - Fundamentals and...

standard ikon pdf 1 pc Quality management systems - Requirements (ISO...

Read more about package Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Package price: (171.83 EUR) 1 995 SEK

Normal price: (318.17 EUR) 3 694 SEK

You save: (146.34 EUR) 1 699 SEK

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-8016642

Edition: 4

Approved: 10/14/2015

No of pages: 88

Replaces: SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 , SS-EN ISO 9001:2008