Månadens doldis – Nr 6 2023

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en doldis som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Illustration_manadens-doldis_06.jpg

Månadens doldis #6: ISO 20400 - Vägledning för hållbar upphandling

Så kan din organisation arbeta med hållbara inköp

Arbetar din organisation konsekvent med hållbarhet? Integrerar ni inköp i hållbarhetsarbetet? Vad innefattas i begreppet hållbar upphandling?

figur-3_manadens-doldis_06.jpg

Hållbarhet är ett begrepp som i dag genomsyrar allt från FN-deklarationer till organisationers årsredovisningar. Hållbarhetsbegreppet innefattar miljömässig, social och ekonomisk utveckling och påverkan. I begreppet hållbar upphandling finns sju delområden: verksamhetsstyrning, de mänskliga rättigheterna, arbetsförhållanden, miljön, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling.

Får din organisation ordning på dessa sju ovannämda områden är ni på god väg mot verkligt hållbara inköp! Upphandling är nämligen ett kraftfullt instrument för alla organisationer som vill bete sig på ett ansvarsfullt sätt, bidra till en hållbar utveckling och till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom att integrera hållbarhet i policyer och rutiner för upphandling, inklusive leverantörskedjor, kan organisationer hantera risker och möjligheter för hållbar, miljömässig, social och ekonomisk utveckling.

figur-2_manadens-doldis_06.jpg

Visste du att det finns ett verktyg för att integrera inköp i hållbarhetsarbetet? Standarden heter ISO 20400 - Vägledning för hållbar upphandling, och ska underlätta den del av hållbarhetsarbetet som går att koppla till inköp och upphandlingar.

Standarden ger vägledning till organisationer, oberoende av deras verksamhet eller storlek, om integrering av hållbarhet i upphandling som beskrivet i ISO 26000, Organisationers samhällsansvar. Det är avsett för intressenter som deltar i eller påverkas av beslut och processer som rör upphandling.

I en globaliserad handel har allt fler kontakter utanför landets gränser. En internationell standard underlättar genom att minska risker och spara tid i inköpsprocessen. Det standarden erbjuder är att organisationen kan skaffa sig internationell kompetens inom hållbart inköp.

Vad är den viktigaste utgångspunkten i arbetet kring hållbar upphandling, och hur kan man enkelt komma igång?

figur-1_manadens-doldis_06.jpg

I grunden handlar det om ett strategiskt och strukturerat arbetssätt. Att sätta en process långt innan inköpen påbörjas. Det behövs kommunikation och ett nära samarbete mellan hållbarhetsexperter och inköpsexperter. Grupperna kan exempelvis använda olika fackspråk och har mycket att lära av varandra. Därför behöver en organisation börja med kommunikationen och att förtydliga vissa uttryck, även de grundläggande: "Vad är hållbarhet för oss? Och vad är inköp?" Avgörande är dessutom att hållbarhet inte bara handlar om miljö, utan om allt som påverkar samhället – från etik och mångfald till arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Det är först när en aktör är medveten om sin påverkan som det går att börja styra utvecklingen och fatta medvetna beslut.

Ett enkelt sätt att komma igång är att läsa standarden. Därefter kan en organisation välja det som är mest relevant och absolut enklast att genomföra. Genom att börja med det enklaste så är resan igång! Viktigt att se resan som en långsiktig process, där det befintliga inköpsarbetet ständigt kan uppgraderas och förbättras. Vidare finns det många andra bra verktyg på marknaden att använda som kompletterar den ISO 20400. Läs mer om standarden till höger >>


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

ISO 20400

ISO 20400- Hållbar upphandling - Vägledning

Standarden ger vägledning till organisationer, oberoende av deras verksamhet eller storlek, om integrering av hållbarhet i upphandling som beskrivet i ISO 26000. Den är avsedd för intressenter som deltar i eller påverkas av beslut och processer som rör upphandling.

Köp standarden >

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag >>

Teknisk kommitté

Standarden är utvecklad av SIS/TK 478 - Organisationers samhällsansvar

SIS kommitté TK 478 är Sveriges representant i det globala standardiseringsarbetet kring "Social responsibility", vilket vi översatt till "Organisationers samhällsansvar". Begreppet kan enkelt beskrivas som vad en organisation (oavsett verksamhetsområde) kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.  Kommittén arbetar bland annat med ledningssystem mot mutor, hållbarhet vid evenemang och en ny internationell standard inom jämställdhet. 

Läs mer om kommitténs arbete >