Nyhet · 2021-02-10

CEDOC underlättar CE-märkningen av maskiner och arbetsplatser

Maskin- och arbetsplatssäkerhet behöver inte vara krångligt och tidskrävande. CEDOC är ett digitalt verktyg som underlättar arbetet med AFS 2008:3 och AFS 2006:4. Men verktyget har en hel del andra fördelar som sparar både tid och pengar.

Person som håller i en suftplatta där programmet CEDOC är öppet

CE-märkningen tillkom 1995 och garanterar att en produkt uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Det finns ett 20-tal olika direktiv som rör olika områden och att hålla koll på vad som gäller för just din verksamhet är inte det lättaste. En felaktigt utförd CE-märkning kan leda till vite och åtal, men framförallt riskera liv och hälsa.

CEDOC är ett digitalt verktyg för riskbedömning av maskiner och arbetsutrustning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3) och för användning av skyddsutrustning (AFS 2006:4).

Verktyget underlättar vid riskbedömningar och kontroll i efterhand, men i det dagliga arbetet är överskådlighet och tidsbesparing de största fördelarna.

– Med CEDOC får du en struktur på säkerhetsarbetet som sparar tid och pengar. Du lägger inte mer tid än nödvändigt på att få maskinen eller maskinlinjen så bra som möjligt, säger Dan Assarsson, vice VD på JL Safety som utvecklat CEDOC.

En annan fördel är att risken för att kunskap och rutiner för säkerhetsarbetet går förlorade när personal slutar på företaget minskar.

– Det är lätt att lära sig programmet och går snabbt att komma igång. Vi erbjuder en utbildning men de medarbetare som är engagerade och har kunskap om maskindirektivet kan börja jobba direkt.

Intervjufrågor förtydligar lagtexten

I vanliga fall är maskinsäkerhet ett tidskrävande arbete som kräver omfattande kunskap för att kunna översätta lagtexter i praktiska åtgärder. Men i CEDOC har man tänkt annorlunda för att göra texten mer lättillgänglig:

– Vi har gjort en intervjulista med frågor där man svarar ”ja”, ”nej” eller ”ej aktuellt” för maskinen ifråga. Om man vill ha fördjupning finns såklart den relevanta lagtexten bara ett klick bort, säger Dan Assarsson.

Efter att frågorna besvarats genereras en åtgärdsplan och en ansvarig på företaget utses med uppgift att släcka punkterna vartefter de uppfylls. Därefter skapas en EG-försäkran om överenskommelse som den ansvarige på företaget får skriva under. Det hela avslutas med utformningen av själva CE-skylten. 

Koppling till SIS Abonnemang

Med verktyget hanteras såväl nya som gamla eller ombyggda maskiner och maskinlinjer. Steg för steg går användaren igenom varje riskkälla och får hjälp med till exempel korrekta skyddsavstånd.

– Storheten här är kopplingen till mitt SIS Abonnemang. Jag slipper leta efter relevanta standarder utan får direkt i CEDOC veta hur höga gallergrindarna ska vara eller hur stora nätmaskor jag behöver för en specifik tillämpning, säger Dan Assarsson.

Ett väldokumenterat säkerhetsarbete höjer säkerheten för kunder och medarbetare, men kan aldrig garantera en helt riskfri arbetsmiljö. Men om olyckan är framme underlättar CEDOC vid utredningen och det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

– Som arbetsgivare har du både ett juridiskt och ett moraliskt ansvar. Du ska dels kunna visa att du gjort allt som krävts av dig för att uppfylla rådande bestämmelser. Men du vill också kunna visa för jobbarkompisar och anhöriga till den som skadat sig att du faktiskt gjort vad du kunnat, säger Dan Assarsson.

Text: Johan Wallén


 Vill du veta mer om CEDOC?

Klicka här och boka in dig på ett kostnadsfritt webbinarium >>


Utbildningar inom maskinsäkerhet

SIS erbjuder utbildningar inom maskinsäkerhet, CE-märkning, svets och bygg, både på grund- och fortsättningsnivå.

Läs mer och boka en av våra utbildningar på vår webbplats.

CEDOC – enkel väg till CE-märkning

Läs mer om vilken licens som passar din verksamhet bäst och prova en kostnadsfri demoversion i 30 dagar.

Kom igång enkelt med ett kostnadsfritt webbinarium – under våren finns det flera datum tillgängliga.