Nyhet · 2018-03-23

Vision e-hälsa 2025 – Standarder är nyckeln

Standardisering av teknik, begrepp och kvalitet på tjänster krävs för att Sverige ska kunna uppnå vision e-hälsa 2025.

Standardisering är en nyckel till en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja och standarder är därför ett viktigt område i vision e-hälsa 2025.

– Vi har ett viktigt grundarbete att göra i form av standardisering, begreppsanvändning och en moderniserad lagstiftning som sätter individen snarare än organisationen i centrum, säger Erika Ericsson, strateg vid e-hälsomyndigheten som samordnar regeringens satsningar på e-hälsa.

– Standardarbetet omfattar dels tekniska standarder som gör att information kan överföras mellan olika system, men också standarder för strukturer och begreppsanvändning. Vi tittar på befintliga standarder som anses vara relevanta och ser hur de kan tillämpas. En styrgrupp med representanter för bland annat e-hälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram förslag på ett urval av standarder rörande teknisk interoperabilitet inom vård och omsorg. Målet är att skapa ett gemensamt ramverk för informationshanteringen inom vården som ska ge effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för de enskilda patienterna.

Standarderna ska dessutom ge stöd för leverantörer i deras produktutveckling samt underlätta kravställandet vid upphandlingar. Även nya standarder kan bli aktuellt och här kan SIS, Swedish Standards Institute, spela en avgörande roll. Det menar Daniel Forslund, innovationsborgarråd i Stockholms läns landsting och ledamot i SIS styrelse.

– SIS har en central roll för att samla alla intressenter kring ett bord och erbjuda en neutral arena där vårdgivare, myndigheter, it-leverantörer, digitala hälsoentreprenörer, fackförbund och forskare gemensamt kan skapa moderna spelregler, säger han.

– Ska Sverige bli världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter i vården behöver vi offensivt forma de standarder som saknas, inte bara följa de som redan finns!


Text: Karin Strand


Området för e-hälsa täcker in en rad standarder som är viktiga för branchen att ta hänsyn till i sin produkt- och verksamhetsutveckling. Standarder fungerar som ett stöd i innovationsprocessen och skapar förutsättningar för att tidigt lanseras på marknaden. Exempel på standarder som stöder en lyckad innovationsprocess är standarder som bäddar för interoperabilitet och ledningssystemsstandarder, till exempel SS-EN 15224, ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården och ISO 13485, ledningssystem för medicintekniska produkter.

Arbetet med att ta fram nya och påverka befintliga standarder pågår ständigt hos SIS. Inom området för e-hälsa pågår arbeten i kommittéer för hälso- och sjukvårdsinformatik, medicinteknik, laboratoriemedicin och ledningssystem

Vad innebär egentligen e-hälsa? Få koll på begreppen för framtidens vård.

 


Vision 2025

"Ska Sverige bli världsbäst behöver vi offensivt forma de standarder som saknas, inte bara följa de som finns."

Daniel Forslund, Biträdande Regionråd, Region Stockholm och ledamot i SIS styrelse.


Regeringens vision är att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa. Här kan du läsa mer om vision 2025 på regeringens hemsida

Kommitté för hälsoinformatik

Bild på hälsoapp

Som en del i arbetet mot vision 2025 har SIS och Sverige tagit ansvar över en internationell arbetsgrupp som tar fram en standard för hur man utvecklar verksamheten och it-miljön samtidigt.

Arbetsgruppen ingår i arbetet för SIS tekniska kommitté för hälsoinformatik (SIS/TK 334)

E-hälsa i Magasinet S

Svensk vård är i förändring och ställs inför nya utmaningar och möjligheter. Digitala lösningar gör oss mer involverade i vår egen hälsa och ändrar förväntningarna på hur sjukvård ska bedrivas.

I Magasinet S möter du människorna bakom idéerna. De som tänker nytt och driver utvecklingen av framtidens vård, hälsa och omsorg.

Modern teknik ökar friheten

Sigvard visar sin insulinpump som sitter på vänsterarmen

Tekniska hjälpmedel har underlättat livet för tioåriga Sigvard Sturestig, som har typ 1-diabetes. Men mycket återstår att göra. Sigvards pappa Jan ser fram emot att e-hälsa och digitala tjänster fortsätter utvecklas.

Utbildningar inom medicinteknik

Två män i vårdklädsel som inspekterar en vårdapparat

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom medicinteknik så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.