Nyhet · 2020-12-11

”Globala målen bra första steg i hållbarhetsarbetet”

Startupföretag måste lägga det mesta av sitt krut på att komma ut på marknaden. ”Samtidigt är det viktigt att få in hållbarhetstänk i hela verksamheten”, säger Karin Ruiz på acceleratorn Sting som pekar på FN:s Agenda 2030 och de globala målen som ett tydligt ramverk att förhålla sig till.

Text: Per-Ola Knutas  

– Kärnan i vår affärscoaching handlar om att vi accelererar bolagets utveckling, säger Karin Ruiz, vice vd på den Stockholmsbaserade acceleratorn Sting som lotsat över 300 startupföretag vidare i utvecklingen (se exempel i faktaruta). 

– Det handlar främst om att skapa bättre förutsättningar för bolagen att lyckas och komma fram snabbare genom tillgång till kapital samt erfarenhet, kompetens, nätverk, och stöd inom kritiska områden, tillägger hon. 

På senare år har ”kritiska områden” allt oftare kommit att betyda att företagen måste ha koll på det som har med hållbarhet att göra: miljön, klimatet och socialt ansvarstagande till exempel. Dessa områden har enligt Karin Ruiz blivit allt viktigare för ett företags konkurrenskraft och ofta kritiskt för att vinna affärer. 

– För startups kan det betyda att tidigt få med hållbarhet i sin utveckling; i design och utveckling av produkter och tjänster och i design av affärsmodeller. Det handlar om att attrahera kunder och utveckla affärer, och om att attrahera de bästa talangerna, säger hon. 

– Även investerare och finansiärer tittar alltmer på hållbarhetsprestanda när de utvärderar vilka startups de ska satsa på, som till exempel på hur företaget presterar i förhållande till FN:s 17 globala utvecklingsmål. 

Själv har Karin Ruiz över 20 års erfarenhet av affärsutveckling i bagaget, både från storbolag som Tetra Pak och vårdbolaget Capio, och startups som Peepoople som utvecklat en självrenande och biologiskt nedbrytbar engångstoalett för människor utan tillgång till grundläggande sanitet. 

– Jag har haft olika roller från intraprenör till entreprenör och jobbat i alla faserna av affärsutveckling: från idé och prototyp till att säkra finansiering, ta nya produkter, tjänster och affärsmodeller ut på marknaden och expandera internationellt, säger hon och tillägger: 

– Det som driver mig personligen är kraften i kombinationen av entreprenörskap och innovation som samtidigt bidrar att lösa de stora samhällsproblemen i världen, det som är kärnan i det vi jobbar med på Sting. 

Varje år utvärderar Sting omkring 500 ansökningar till organisationens kärnprogram. Av dessa väljs mellan 30 till 35 ut för att få delta i något av programmen Sting Accelerate eller Sting Incubate. Vid antagningen är hållbarhet ett av sex övergripande områden som Sting tittar på. 

– Där tittar vi på hur bolagen själva beskriver hur de bidrar till de globala målen. När de sedan är inne i Sting arbetar vi med bolagen i dessa frågor, bland annat med hjälp av ett ”SDG Impact Assessment”-verktyg. Sedan stöttar vi dem i att själva utvärdera vilka mål de bidrar till och hur, och om det finns några risker för negativ påverkan.

De 17 målen globala målen är ett kraftfullt och tydligt ramverk för hållbarhet som är relativt enkelt att förhålla sig till, enligt Karin Ruiz.

– Bara att företaget börjar tänka på de här frågorna, som jämlikhet eller schysta arbetsvillkor, brukar vara värdefullt. Då triggar man ofta igång något.

Nyligen har Sting och konsultföretaget Allies (se artikel om Allies på sid x) medverkat i ett projekt för Dalarna Science Park i att ta fram smarta metoder för hållbarhet i inkubatorsbolag. Ett av verktygen som togs fram under projektet är strategi-brädspelet Sustainability Scale-up.

– Det utgår från FN:s globala mål och den internationella ISO 26000-standarden för socialt ansvarstagande, och tanken är att så långt som möjligt förenkla för startup-bolagens hållbarhetsarbete.

Brädspelet är enligt henne ett exempel på att hitta enkla men effektiva metoder för att få startupföretag på rätt spår.

– Om man till exempel jämför med en ISO-certifiering så är det ett stort arbete och inget som en fempersons-startup i regel orkar med – de lägger allt på att komma ut på marknaden. Därför handlar det om att hitta enkla alternativ som leder åt samma håll.


 Detta är en artikel ur tidningen SIS Perspektiv #4 2020.


” Bara att företaget börjar tänka på de här frågorna, som jämlikhet eller schysta arbetsvillkor, brukar vara värdefullt.”

De 3 bästa råden till startups om hållbarhet

1 Underskatta inte vikten av hållbarhet för konkurrenskraften.


2 Se till att kommunicera ert hållbarhetsarbete till kunder och marknaden i stort, finansiärer och medarbetare, både potentiella och nuvarande.


3 Hitta en eller ett par relevanta hållbarhetsrelaterade KPI:er, till exempel ” i år har vi minskat CO2-belastningen med xx ton”.


 

Har stöttat över 300 startups

Sting är en Stockholmsbaserad accelerator och inkubator som erbjuder startup-företag kvalificerat affärsutvecklingsstöd, finansiering och andra tjänster.

Organisationen i sig är icke-vinstdrivande och ägs av stiftelsen Electrum. Bakom Electrum står aktörer från akademin (KTH, Stockholms Universitet), offentlig sektor (Stockholms stad, Region Stockholm mfl) och näringslivet (Ericsson, IBM mfl).

Sting utvärderar omkring500bolag och ansökningar per år, varav 30-35 antas till något av kärnprogrammen Incubate eller Accelerate.

Några uppmärksammade startups av de 305 som hittills fått stöd av Sting är second-handtjänsten Sellpy, matsvinnstjänsten Karma, logistiklösningen Airmee och säkerhetsföretaget Yubico.

Mer om Agenda 2030

Globala målen är en del av Agenda 2030 som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.