Nyhet · 2020-01-27

Hållbar upphandling gör skillnad

Omvärldsbevakning, dialog och uppföljning är några av hörnstenarna i arbetet med hållbar upphandling i Göteborgs stad. I grunden handlar det om ett strategiskt arbetssätt.– Upphandling kan knuffa marknaden i rätt riktning. Vi måste göra sådant som gör skillnad på riktigt, säger Linda Nilsson, hållbarhetschef på förvaltningen Inköp och upphandling.

Linda Nilsson, hållbarhetschef på förvaltningen Inköp och upphandling, Göteborgs stad
Text: Susanne Rydell

En kommuns inköp har stor spännvidd; det kan handla om allt från förbrukningsartiklar till konsulttjänster. I Göteborg där invånarantalet är närmare 600 000 personer köpte staden under 2018 in produkter och tjänster för ungefär 23 miljarder kronor.

En del av upphandlingarna är långsiktiga ramavtal som berör hela staden. De hanteras i Göteborg stad av en särskild förvaltning för inköp och upphandling. Linda Nilsson är chef för förvaltningens speciella avdelning för hållbarhet där sex personer arbetar. I gruppen är två personer fokuserade på miljömässig hållbarhet, två personer på social hållbarhet och en person på ekonomisk hållbarhet.

Utgångspunkt i omvärldsbevakning

Den miljömässiga hållbarheten handlar förstås om klimatfrågor, andra prioriterade områden är kemikalier och transporter. För specialisterna på hållbarhetsavdelningen är omvärldsbevakning en självklar del av arbetet.

 – Det här är ett område där utvecklingen rör sig snabbt. Omvärldsbevakningen är central om vi ska vara med och driva på i en viss riktning. Vi måste ha en dialog med marknaden och leverantörer. Ett konkret och aktuellt exempel är att följa vad som händer när det gäller utvecklingen av bioplaster, säger Linda Nilsson.

Transportmarknaden är ett annat exempel på hur marknaden präglas av snabba förändringar.
– Det handlar om stora och långsiktiga investeringar. Nu har bonus malus-systemet ersatt de tidigare miljöbilsdefinitionerna och för att se hur vi ska rikta våra krav måste vi ha en dialog med olika intressenter och marknaden, säger hon.

När det gäller social hållbarhet arbetar Göteborg bland annat med arbetsmarknadsfrågor.
 – Vi tittar exempelvis på hur leverantörerna uppfyller arbetsrättsliga villkor, vilket också är ett krav i lagen om offentlig upphandling, säger Linda Nilsson.

Uppföljning och kontroll

Uppföljning är ett prioriterat område när det gäller hållbar upphandling i Göteborg. Förvaltningen kontrollerar till exempel kraven på arbetsrättsliga villkor som lön, semester och arbetstid på utvalda uppdrag som genomförts.

– Om det visar sig att någon leverantör inte har betalat ut avtalsenlig lön är det vanligaste att man får reglera detta med retroaktiv utbetalning till den anställda, säger Linda Nilsson.

Strategiskt angreppssätt

När det gäller hållbar upphandling på en övergripande nivå betonar Linda Nilsson vikten av att jobba strategiskt. I Göteborg håller förvaltningen på att etablera ett kategoristyrt arbetssätt för upphandlingar.
– Vi jobbar i en process redan innan upphandlingen börjar. Vi tittar på de behov som finns i hela staden när det gäller en viss kategori av varor och tjänster. Därefter tittar vi på hur marknaden ser ut, säger hon.

På så sätt kan genomslaget bli större.
– Genom ett strategiskt angreppssätt innan upphandling skapas en möjlighet att komma in tidigt med hållbarhetsfrågor och på så sätt göra bättre och klokare avvägningar som får större genomslag i hela staden, säger Linda Nilsson.

Detta är en redigerad artikel ur tidningen Perspektiv #4 2019.


"Vi jobbar i en process redan innan upphandlingen börjar"

Linda Nilsson
hållbarhetschef på förvaltningen Inköp och upphandling

Göteborg Stad

Standarder som ger vägledning till hållbara köp