Nyhet · 2017-08-22

Nytt stöd för att arbeta med socialt ansvarstagande

Swedish Standards Institute har lett arbetet med att ta fram ett så kallat International Workshop Agreement, IWA, kring användning av ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande. Det ska ge stöd för organisationer som vill arbeta mer strukturerat med socialt ansvarstagande och som redan har infört ett eller flera ledningssystem, till exempel kring kvalitet (baserat på ISO 9001) och/eller miljö (baserat på ISO 14001).

Sverige har varit drivande i framtagandet genom att SIS har det internationella sekretariatet för arbetet och SIS tekniska kommitté Socialt ansvarstagande (SIS/TK 478) har haft många experter med i arbetet. SIS markerar vikten av dokumentet genom att göra det till ett nationellt SIS-dokument, en så kallad ”SIS-IWA".

– Det här är ännu ett steg i att skapa konkreta verktyg och förutsättningar för att bidra till ett hållbart samhälle.  Med SIS-IWA 26 vill vi koppla ihop två olika typer av standarder. Det är många organisationer som använder sig av ledningssystem baserade på ISO-standarder, de får nu god hjälp med att inkorporera god praxis för socialt ansvarstagande i sina ledningssystem, säger Jonas Denvall, Arkatay Consulting AB och ordförande för den svenska arbetsgruppen.

Över en miljon organisationer globalt använder ledningssystemstandarder för exempelvis kvalitet, ISO 9001, eller miljö, ISO 14001.

– Det finns en fantastisk möjlighet att inspirera alla som arbetar med ledningssystemstandarderna att också börja använda ISO 26000, säger Staffan Söderberg, ‎AMAP Sustainability och ordförande i SIS internationella sekretariat för arbetet.

Här hittar du dokumentet ”Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem (SIS-IWA 26)

För mer information, kontakta

Jonas Denvall, ordförande i SIS arbetsgrupp för arbetet, jonas@arkatay.com
Reino Fridh, ordförande  SIS/TK478, reino.fridh@sensus.se
Staffan Söderberg, ordförande i SIS internationella sekretariat för arbetet, staffan.soderberg@amap.se
Björn Nilsson, SIS projektledare, bjorn.nilsson@sis.se 


Fakta socialt ansvarstagande

Det händer mycket inom standardiseringen kring socialt ansvarstagande just nu. Samtidigt som SIS-IWA 26 publiceras cirkuleras ett förslag om revidering av innehållet i ISO 26000 från 2010 inom ISO och beslut väntas i slutet av september. SIS har också skickat in ett förslag om att starta och driva en helt ny teknisk kommittee inom ISO för socialt ansvarstagande.

Nyligen publicerades två nya standarder inom området: Hållbar upphandling - Vägledning (SS-ISO 20400:2017), Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning (SS-ISO 37001:2017).

Här hittar du SIS-IWA 26