Nyhet · 2022-05-03

Nytt verktyg kopplar standarder till hållbarhet

En ny, europeisk onlinetjänst om standarder hjälper organisationer att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Den nya webbplatsen gör att användare kan utforska varje klimatmål för sig och se vilka standarder som bidrar till att det kan uppnås. Det underlättar betydligt för alla organisationer som på allvar vill implementera en seriös hållbarhetsstrategi. Genom filterfunktionen går det även att snabbt att ta fram och se en detaljerad beskrivning av specifika standarder från CEN och CENELEC.

En ny tjänst där närmare 5000 standarder har lagts in manuellt gör det möjligt att koppla standarder till FN:s sjutton hållbarhetsmål. Och fler standarder är på gång. Flera månaders arbete, både från it-håll och från standardiseringsexperter ligger bakom den nya tjänsten. Resultatet är en grundlig översikt över hur standarder stöttar arbetet att uppnå FN:s SDG (sustainable development goals).

För tillfället står webbplatsen för 4783 leverabler, vilket är ungefär samma sak som standarder. Listan kommer att växa under de kommande månaderna och åren och, över tid, mer och mer förtydliga de starka kopplingarna mellan standarder och hållbarhetsmål.

- Vi ser fram emot att samarbeta med alla ekonomiska och sociala intressenter och slå samman deras expertis och kompetens, för att göra hållbar utveckling till verklighet för alla, säger Elena Santiago Cid, generaldirektör för CEN och CENELEC.

Här kan du titta på och använda verktyget.


Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s plan för hållbar utveckling. 17 globala mål ska leda fram till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling världen över. Standarder är globalt accepterad lösningar som ger stöd och skapar möjligheter för organisationer och hela samhällen att bidra till en hållbar utveckling.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.