Nyhet · 2017-02-09

Nytt konkret stöd för socialt ansvarstagande

Standarden ISO 26000 hjälper organisationer att arbeta strukturerat med socialt ansvarstagande. En kompletterande guide till standarden är på väg. Guiden ska ge stöd till alla som arbetar med olika ledningssystemstandarder, exempelvis miljöledning eller kvalitetsledning, och samtidigt vill få med mer om socialt ansvarstagande.

Standarden ISO 26000 är en bred, vägledande standard som kom till efter bland annat svenska initiativ. Miljö, arbetsmiljö, anti-korruption och mänskliga rättigheter är några exempel på de ämnen som ingår. Den nya kompletterande guiden till standarden blir en så kallad IWA, International Workshop Agreement. Det innebär att materialet kan produceras snabbt under våren.

Staffan Söderberg, hållbarhetskonsult på AMAP Sustainability, är ordförande i det internationella arbetet. Han räknar med att processen är klar i maj.

– Vi som arbetar med ISO 26000 har sett att många organisationer samtidigt jobbar med ledningssystemstandarder och vi vill underlätta för alla som vill integrera detta. Det här är en viktig fråga för att snabba upp utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger han.

Över en miljon organisationer globalt använder ledningssystemstandarder för exempelvis kvalitet, ISO 9001, eller miljö, ISO 14001.

– Det finns en fantastisk möjlighet att inspirera alla som arbetar med ledningssystemstandarderna att också börja använda ISO 26000, säger Staffan Söderberg.

– Standarder är viktiga verktyg. Det råder egentligen inte brist på teknik, verktyg eller kunskap för att arbeta på ett hållbart sätt. Det finns redan många goda exempel bland företag och organisationer. Men arbetsmetoderna behöver spridas, särskilt till utvecklingsländer, säger han.

ISO 26000 togs fram år 2010, vilket betyder att den blev klar innan ledningssystemstandarderna fick en ny övergripande struktur. Den nya guiden till ISO 26000 är tänkt att överbrygga de frågor som detta innebär.

Text: Susanne Rydell


Fakta

En ny guide ska ge stöd för att använda ISO 26000, vägledningen för socialt ansvarstagande, i en organisations ledningssystem.

Arbetstiteln är "Using ISO 26000 guidance on social responsibility in management systems". Det färdiga dokumentet kommer inte bli en internationell standard, utan en IWA, International Workshop Agreement. Läs mer om vad detta innebär på ISOs webbplats.

Läs mer om IWA här.

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.