Nyhet · 2021-03-22

Samhällsansvar – så gör man i praktiken

Hur ska företag och andra organisationer bidra till hållbar utveckling på ett effektivt sätt? Använd ISO 26000, råder organisationskonsulten och hållbarhetsexperten Daniel Steinholtz.

Daniel Steinholtz, seniorkonsult på Allies, är engagerad i kommittéarbetet för standarden om samhällsansvar, ISO 26000. Hans intresse för hållbarhet och ansvarstagande började dock långt innan ISO 26000 såg dagens ljus för tio år sedan.

Startpunkten för hans engagemang var när Frankrike i mitten av 90-talet planerade att återuppta provsprängningar av kärnvapen på Mururoa i Polynesien. I många andra länder, däribland Sverige, reagerade konsumenter starkt och krävde bojkott av franskt vin.

– Då fick jag upp ögonen för vad konsumentmakt och engagemang kan betyda. Från början handlade det om etik, men samtidigt var också många andra miljöfrågor aktuella och jag började fundera över hållbarhet generellt, säger Daniel Steinholtz.

I sitt arbete hjälper han nu företag bland annat med hållbart innovationsarbete. Han förespråkar ISO 26000 som en metod för att arbeta effektivt med hållbarhetsfrågor och samtidigt arbeta affärsmässigt. 

ISO 26000 – en bred standard för ansvarstagande inom flera fält

Konkret innehåller standarden 36 delområden. Inom miljöområdet handlar det både om affärsfrågor som cirkulär ekonomi, resurseffektivitet, spridning av ny teknik och mer klassiska hållbarhetsfrågor som minskade utsläpp och avfallshantering. Dessutom ingår andra områden som antikorruption och mänskliga rättigheter i standarden.  

”Att byta till ledlampor kommer inte att räcka för att vi ska nå FN:s hållbarhetsmål”

Ansvarsområden som kompetensutveckling, stöd till entreprenörskap och hållbar upphandling ger också en konkretisering av ett område som ofta ansetts svårgreppbart, enligt Daniel Steinholz.

– Det är inte så att alla behöver arbeta med alla områden. Men man behöver göra hemläxan, och se till att man väljer att arbeta med rätt saker, säger han.

En nödvändig grund för att arbeta effektivt är alltså att göra en relevansanalys, det vill säga identifiera de frågor där verksamheten har störst möjlighet att bidra till hållbar utveckling.

– Fortfarande kan det vara så att organisationer tänker att nu ska vi byta till ledlampor och börja källsortera. Inget fel med det, men det kommer inte att räcka för att vi ska nå FN:s hållbarhetsmål, säger Daniel Steinholtz. Standarden är ett handfast stöd på flera sätt, anser han.

– Det handlar om mer än hållbarhetsarbete, det är också ett sätt att arbeta med affärsnytta och ett stöd att arbeta strategiskt. Att använda standarden är dessutom ett sätt att visa kunder att man arbetar med frågan, säger han.

Egendeklaration för ökad nytta

Daniel Steinholtz framhåller också den så kallade egendeklarationen som ytterligare ett bra stöd för en organisation att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling.

– Egendeklarationen ökar användarnyttan markant, och gör att man kan ta in en tredjepartsverifiering. Den kan dessutom användas som hållbarhetsrapportering för de flesta företag, säger Daniel Steinholtz.


Text: Susanne Rydell
Foto: Allies


Daniel Steinholtz, organisationskonsult och hållbarhetsexpert.

Hållbarhetsutbildning enligt ISO 26000

Utbildningen ger dig en bättre förståelse för hela hållbarhetsområdet och hur din verksamhet kan göra skillnad i samhället. Med denna affärs- och handlingsorienterade utbildning får du underlag för en hållbarhetsanalys, prioriterade strategiska hållbarhetsfrågor och praktiska verktyg.

Skapa och införa ISO 26000

På vår temasida om ISO 26000 kan du läsa mer om vad standarden innebär och vad du behöver tänka på när du ska implementera den i din verksamhet.