Nyhet · 2019-09-03

Standard är en nödvändig pusselbit i hållbarhetsarbetet

Enligt tidningen Aktuell Hållbarhet är Mattias Goldmann en av de mäktigaste i Hållbarhetssverige. Ändå varnar han för att begränsa frågan till isbjörnar och extremväder. – Verklig förändring kräver standarder, säger han.

Mattias Goldmann
Mattias är fram till utgången av september VD för den gröna tankesmedjan Fores, som även innefattar Agenda 2030-sekreteriatet, och går sedan vidare som hållbarhetschef för teknikkonsultbolaget Sweco. Själv har han ett långt förflutet i miljösvängen, som han uttrycker det, och har med egna ögon sett vad som krävs för att ändra människors beteende. 

– Jag arbetade i ett solcellprojekt i östra Afrika och möttes av stor tveksamhet. Kunde verkligen solcellerna hålla för apor? Panelerna uppfyllde gällande standard för hållbarhet och det räckte för att övertyga de tveksamma, ger han som exempel.

Ett annat är Tesla-effekten. För inte så länge sedan marknadsfördes elbilar med räckvidder på 15 - 20 mil. Men i praktiken var elen slut efter mindre än halva sträckan. Det gav elbilarna dåligt rykte och omställningen till fossilfria transporter drog ut på tiden.

– Sedan kom Tesla med mycket längre räckvidd i praktiken och idag finns standarder som gör att vi kan lita på uppgifterna om elbilarnas räckvidd, säger Mattias. Det är bara ett exempel på hur en standard gör att människor vågar ta steget och förändra sitt beteende. För är det något som vi är rädda för, så är det att göra fel.

– Standarder är golvet som gör att vi kan skapa verklig förändring, anser Mattias. 

På frågan om standarder inte begränsar kreativiteten, är hans uppfattning den motsatta. Genom att besvara grundläggande frågeställningar i en standard och undanröja tveksamheter, kan människor ägna sin kraft åt kreativitet och att skapa nytt. Så fungerar det inom många områden, bland dem Hållbara städer, ett område där Mattias är en uppskattad föreläsare.

En annan fördel med standarder är att de tar ned stora frågor till mindre och hanterbara. Vad kan en enskild människa göra för att rädda isbjörnarna? Bättre är om vi var och en drar vårt bidrag till stacken, till exempel genom att minska användningen av fossil energi, och bidra till att isbjörnarnas livsbetingelser förbättras.

Fores har varit och är aktiva för standardisering. I flera fall har man varit pådrivande för nya standarder och medverkat när standarder har implementerats. Mer sällan är Fores aktiv i utvecklingen, men Mattias har i vart fall deltagit i en teknisk kommitté inom SIS om biodrivmedel. Så han vet vad det handlar om och hur standarder utvecklas för att vara tillämpliga i verkligheten och bidra till positiva förändringar.

– Standarder är grå men mycket viktiga pusselbitar i hållbarhetsarbetet, sammanfattar Mattias Goldmann.

Text: Janne Näsström


Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.

Läs mer: