Nyhet · 2018-04-24

Vägledning för socialt ansvarstagande blir kostnadsfri att ladda ned

Swedish Standards Institute har lett arbetet med att ta fram ett så kallat International Workshop Agreement, IWA, kring användning av ISO 26000 som är världens första och mest använda internationella standard för socialt ansvarstagande. Dokumentet, IWA 26, publiceras nu på svenska och det blir kostnadsfritt att ladda ned.

Svenska företag och organisationer har i allmänhet kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än många andra länder. Det är inte ovanligt att man utgår från sitt kvalitets- eller miljöledningssystem enligt ISO ledningssystemstandarder när man försöker integrera hållbarhetsfrågorna.

IWA 26 ska dels hjälpa organisationer med ledningssystem (enligt till exempel ISO 9001 och ISO 14001) att integrera frågorna om socialt ansvarstagande (som beskrivs i ISO 26000) dels hjälpa organisationer som redan arbetar med socialt ansvarstagande men som önskar mer systematik med hjälp av ISO:s ledningssystemstruktur. Med hjälp av flera tabeller beskriver IWA 26 bland annat hur ISO 26000 och ISO:s ledningssystemstandarder korrelerar till varandra.

– Vägledningen IWA 26 är ännu ett steg i att skapa konkreta verktyg för att bidra till ett hållbart samhälle.  Med IWA 26 vill vi koppla ihop två olika typer av standarder och ge hjälp med att implementera god praxis för socialt ansvarstagande, säger Tina Bohlin, projektledare SIS, Swedish Standards Institute.

Det är Myndigheten för delaktighet, MFD, som finansierat möjligheten att mot registrering kunna ladda ned den svenska versionen av IWA 26 utan kostnad.

– I ISO 26000 lyfts mänskliga rättigheter både som princip och som ett huvudområde för en hållbar utveckling. Dessutom omnämns universell utformning som princip för konsumentfrågor. Det betyder att utgå från människors olikheter inklusive funktionsförmågor i utveckling av produkter och tjänster. Genom att IWA 26 väver ihop strukturen i ISO 26000 med ledningssystem skapas möjligheter att fylla ledningssystem med sådant innehåll som vi arbetar med, säger Hans von Axelsson, utredare MFD.

Här hittar du dokumentet ”Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem" (SIS-IWA 26)


IWA 26 - läs mer och ladda ner

Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem

Kommitté för organisationers samhällsansvar

SIS arbetar för att påverka och skapa standarder som stöd för företag och organisationer att arbeta och utvecklas hållbart.

Arbetet med standarder inom området för organisationers samhällsansvar pågår i SIS/TK 478 och är öppet för alla företag och organisationer.