SIS Årsrapport 2022

 

100 år av standarder!

2022 fick vi äran att markera ett sekel av att skapa konkurrenskraft för Sverige. I början av året höll pandemin fortfarande sitt grepp om samhället, men den 18 maj kunde vi äntligen kicka igång vårt jubileum med ett fantastiskt event, där inbjudna talare gav sin syn på hur standardisering bidrar och kan bidra till att hantera utmaningarna i vår omgivning.

Under året har vi fortsatt att implementera SIS strategi. Den innebär stort fokus på att utveckla och öka användningen av standarder som bidrar till en hållbar framtid. Digitalisering och automation av vår verksamhet är ett annat prioriterat område. I slutet av året lanserade vi en ny medlemsportal och under 2023 kommer vi sjösätta nya system för våra deltagare. Därtill pågår förberedelser för att kunna utveckla och producera standarder i nya format, bland annat XML.

Våra intressenter, såväl ni som deltar i SIS standardiseringsarbete och ni som är kunder, är centrala för oss! Tillsammans arbetar vi intensivt för att utveckla standardiseringen och bygga nätverk som främjar svenska intressen. I januari startade vi SIS Standariseringsfond som ska finansiera utveckling och möjliggöra standardisering inom nya områden. Det är ett spännande initiativ som främjar framtida framsteg.

Även inom de områden som påverkades mest av pandemin är vi på god väg att återhämta oss. Vid årets slut hade SIS kompetenspartner närmat sig samma antal deltagare som 2019, men nu med möjligheten att kunna erbjuda en stor portfölj av digitala utbildningar. Försäljningen av SIS abonnemang gick bra och vi ser en utveckling mot all-time high.

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla SIS till att bli en stark plattform för standardisering, där vi möter våra intressenters behov samtidigt som vi stärker svensk konkurrenskraft, främjar innovation och skapar ett kraftfullt verktyg för en hållbar framtid.

Annika Andreasen, VD

Ta del av hela årsrapporten här >


Årsrapport 2022

Annika Andreasen

VD, SIS