Standard Svensk standard · SS-ISO 50003:2021

Energiledningssystem - Krav för organisationer som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem för energiledningssystem (ISO 50003:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 50003:2021

Energiledningssystem - Krav för organisationer som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem för energiledningssystem (ISO 50003:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for competence, consistency and impartiality in the auditing and certification of ISO 50001 energy management systems (EnMS) for bodies providing these services. In order to ensure the effectiveness of EnMS auditing, this document addresses the auditing process, the competence requirements for the personnel involved in the certification process for EnMS, the audit time and multi-site sampling.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Energieffektivisering. Energibesparing: allmänt (27.015)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 50003:2021

Energiledningssystem - Krav för organisationer som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem för energiledningssystem (ISO 50003:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Effektiv energianvändning, SIS/TK 558

Internationell titel: Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems (ISO 50003:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80029061

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-05-10

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ISO 50003:2017