Standard Svensk standard · SS-ISO 44001:2017

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk (ISO 44001:2017, IDT)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 44001:2017/Amd 1:2024 , SS-ISO 44001:2017/Amd 1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 44001:2017

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk (ISO 44001:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Standarder för affärsrelationer i samverkan - PDF

Paket: Standarder för affärsrelationer i samverkan - PDF

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Kr...

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan -...

standard ikon pdf 1 st Principer för framgångsrik ledning och styrning av...

Läs mer om paket Standarder för affärsrelationer i samverkan - PDF

Paketpris: (285,86 EUR) 3 215 SEK

Normalpris: (413,90 EUR) 4 655 SEK

Du sparar: (128,04 EUR) 1 440 SEK

Paket:
Affärsrelationer i samverkan (paket med ISO standard plus vägledning)

Paket: Affärsrelationer i samverkan (paket med ISO standard plus vägledning)

1 st Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Kr...

1 st Bättre samverkan i samhällsbyggandet med ISO 44001 -...

Läs mer om paket Affärsrelationer i samverkan (paket med ISO standard plus vägledning)

Paketpris: (165,38 EUR) 1 860 SEK

Normalpris: (215,80 EUR) 2 427 SEK

Du sparar: (50,42 EUR) 567 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

I SS-ISO 44001:2017 anges krav för effektiv identifiering, utveckling och ledning av samverkansrelationer inom eller mellan organisationer.

SS-ISO 44001:2017 är tillämpligt på privata och offentliga organisationer oavsett storlek, från stora multinationella bolag och statliga organisationer, till ideella organisationer och mikroföretag/små företag.

Tillämpningen av SS-ISO 44001:2017 kan ske på flera olika nivåer, exempelvis:

  • en enskild tillämpning (inklusive operativ enhet, verksamhet, enskilt projekt eller program, samman-slagningar och förvärv)
  • en enskild relation (inklusive en-till-en-relationer, allianser, partnerskap, affärskunder, joint ventures)
  • flera identifierade relationer (inklusive flerpartsallianser, konsortier, joint ventures, nätverk, utökade företag (extended enterprises) och leverantörskedjor)
  • fullständig tillämpning inom hela organisationen på alla identifierade typer av relationer.
Omfattning
ISO 44001:2017 specifies requirements for the effective identification, development and management of collaborative business relationships within or between organizations.
ISO 44001:2017 is applicable to private and public organizations of all sizes, from large multinational corporations and government organizations, to non-profit organizations and micro/small businesses.
Application of ISO 44001:2017 can be on several different levels, e.g.
? a single application (including operating unit, operating division, single project or programme, mergers and acquisitions);
? an individual relationship (including one-to-one relationships, alliance, partnership, business customers, joint venture);
? multiple identified relationships (including multiple partner alliances, consortia, joint ventures, networks, extended enterprise arrangements and end-to-end supply chains);
? full application organization-wide for all identified relationship types.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem (03.100.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 44001:2017

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk (ISO 44001:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Standarder för affärsrelationer i samverkan - PDF

Paket: Standarder för affärsrelationer i samverkan - PDF

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Kr...

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan -...

standard ikon pdf 1 st Principer för framgångsrik ledning och styrning av...

Läs mer om paket Standarder för affärsrelationer i samverkan - PDF

Paketpris: (285,86 EUR) 3 215 SEK

Normalpris: (413,90 EUR) 4 655 SEK

Du sparar: (128,04 EUR) 1 440 SEK

Paket:
Affärsrelationer i samverkan (paket med ISO standard plus vägledning)

Paket: Affärsrelationer i samverkan (paket med ISO standard plus vägledning)

1 st Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Kr...

1 st Bättre samverkan i samhällsbyggandet med ISO 44001 -...

Läs mer om paket Affärsrelationer i samverkan (paket med ISO standard plus vägledning)

Paketpris: (165,38 EUR) 1 860 SEK

Normalpris: (215,80 EUR) 2 427 SEK

Du sparar: (50,42 EUR) 567 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, SIS/TK 593

Internationell titel: Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework (ISO 44001:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8027088

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-29

Antal sidor: 140

Finns även på: SS-ISO 44001:2017