Standard Svensk standard · SS-ISO 45001:2018

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning (ISO 45001, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 45001:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 45001:2018

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning (ISO 45001, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

En organisation ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, liksom för andra personer som kan påverkas av organisationens verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda såväl fysisk som mental hälsa, dvs. bedriva arbetsmiljöarbete.

Efter flera års arbete har 86 av ISO:s 162 medlemsländer lyckats ta fram en första internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete. Standarden syftar till att förbättra arbetsmiljön för arbetstagare över hela världen och innehåller krav på hur ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Sverige, som ligger i framkant i arbetsmiljöfrågor, har varit drivande i arbetet med att utarbeta standarden. Bl.a. har man från svensk sida lyckats få gehör för krav som rör social och organisatorisk arbetsmiljö, något som ännu inte är en självklarhet i många länder.

Standarden utgör inte minst ett verkningsfullt redskap för att stävja sexuella trakasserier, kränkningar och mobbning på arbetsplatsen, problem som förekommer inom alla sektorer och som uppmärksammats genom #metoo-rörelsen.

Ledningssystem – ett verktyg för bättre arbetsmiljö

Med hjälp av ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö kan organisationer skapa ett ramverk för arbetsmiljöarbetet, och därigenom

  • bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser
  • förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa
  • stärka sitt arbetsgivarvarumärke och sina affärsrelationer
  • ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda.

I förlängningen bidrar ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete även till minskade samhällskostnader.

Standarden är tillämplig på alla organisationer, oavsett storlek, typ och verksamhet. Dess ledningssystem baseras på den s.k. PDCA-cykeln, som på svenska motsvaras av stegen Planera-Genomföra-Följa upp-Förbättra. Det är en iterativ process som är särskilt användbar för organisationer i deras arbete mot ständig förbättring.

ISO 45001 är en certifieringsstandard som även kan integreras med ISO:s övriga ledningssystem inom t.ex. kvalitet, socialt ansvarstagande, miljö och informationssäkerhet.

Du som redan idag har kunskaper om arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kommer finna att ISO 45001 är ett kraftfullt verktyg i organisationens fortsatta arbete med en säker och hälsosam arbetsmiljö.

För mer information om utbildningar och evenemang kring standarden besök gärna: https://www.sis.se/utbildning/vara-utbildningsomraden/


Hör mer om standarden för arbetsmiljöledning


Mer av SIS erbjudande kring arbetsmiljö och ISO 45001

Besök vår temasida för arbetsmiljö för att ta del av mer information, böcker, verktyg och andra tjänster.

 

Omfattning
En organisation ansvarar för hälsa och säkerhet (arbetsmiljö) för sina arbetstagare, liksom för andra personer som kan påverkas av dess verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda deras fysiska och mentala hälsa. Avsikten med att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är att göra det möjligt för en organisation att skapa
säkra och hälsosamma arbetsplatser, förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa samt ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda.

This document specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance.
This document is applicable to any organization that wishes to establish, implement and maintain an OH&S management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OH&S risks (including system deficiencies), take advantage of OH&S opportunities, and address OH&S management system nonconformities associated with its activities

Ämnesområden

Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) SIS Perspektiv (98.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 45001:2018

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning (ISO 45001, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Arbetsmiljöledningssystem, SIS/TK 301

Internationell titel: Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001, IDT)

Artikelnummer: STD-80002975

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-22

Antal sidor: 104

Parallell utgåva: SIS-OHSAS 18001:2007

Ersätts av: SS-EN ISO 45001:2023