Kortutfärdarnummer för ID- och transaktionskort

Kortutfärdarnummer är en unik nummerserie som ges ett specifikt kort efter ansökan till SIS. Utfärdarnumret är beroende på om det avser ett nationellt eller internationellt kort. Exempel på nationella utfärdarnummer är in-och utpasseringskort och medlemskort. Exempel på internationella utfärdarnummer, (International Issuer Number, IIN) är t ex bankkort och bensinkort.

SIS ansvarar för framtagande och registrering av kortutfärdarnummer avseende:

Nationella och internationella utfärdarnummer (IIN) exempelvis Bank och finans.

Nationella och internationella RID nummer (AID) exempelvis Telecom.

ID-kort, exempelvis legitimation och tjänstekort (enligt avtal med DNV)

SIS åtar sig i egenskap av ansvarigt registreringsorgan för Sverige att

- handlägga registrering enligt internationell standard ISO/IEC 7812-1:2017 och ISO/IEC 7812-2:2017.

- sammanställa och förteckna registrerade utfärdarnummer och motsvarande företag i en lista och hålla den aktuell

- verka för att samtliga utfärdade transaktionskortsnummer i Sverige införs i det gemensamma systemet för att undvika dubbleringar

För att beställa ett kortutfärdarnummer, se dokument för ansökan här intill.

Det svenska standardiseringsarbetet inom området hanteras av SIS/TK 448 Teknik och stödsystem för personlig identifiering


Kontakt

Ansökningsblanketter

Här kan du ladda ner ansökningsblanketter för nationellt och internationellt utfärdarnummer.

Ansökan nationellt utfärdarnummer

Ansökan internationellt utfärdarnummer